Två föredrag, en predikan och en uppsats om Big Mind

  1. Föredrag om transpersonell psykologi i Nytänkarnas regi, Lund febr. -99. Innehåller också delar av de två uppsatser om transpersonell psykologi som jag skrivit vid Lunds universitet.

  2. "Fred på jorden och frid i själen", också i Nytänkarnas regi, oktober -01. "Dan ska prata om något som de flesta finner djupt väsentligt: Fred på jorden och frid i själen. I grund och botten är detta ett och detsamma, för världen är Du och Du är världen. Ett påstående som inte är nytt, utan mycket gammalt. Om det ska jag prata en del, och ännu mer om hur vi tar oss dit samt en del om hur pass väsentligt det är att vi ger oss ut på den resan. Det blir bitar av min egen vandring, ..." Utdrag ur Nytänkarnas program.

  3. Predikan, Igelösa Kyrka, Första Advent -01. En drygt 10 min. lång predikan som var en del av en tema-gudstjänst som också innehöll musik och tyst bön (meditation). Temat var "Vårt hopp".

  4. ”The Big Mind process”- en väg till insikt?, en 10-poängsuppsats som avslutade min vidareutbildning 2005. "Den här studien beskriver, från några olika synvinklar, The Big Mind process, en metod för medvetandeutveckling, skapad av Dennis Merzel, Genpo Roshi" ... ... "The Big Mind process verkar ... ... leda fram till en upplevelse av ’Big Mind’, närmast jämförbart med ’Buddhamind’, ’The One Mind’ ...." ur sammanfattningen.